Mateřská škola Zborovice

Vánoční výlet

Výlet na zámek Veltrusy

Autobus nás dovezl k nádhernému zámku. Odtud cestou podzimním parkem jsme došli k vstupní bráně, kde se nás ujala paní průvodkyně. Děti se dozvěděly o významných adventních lidových tradicích- sv. Barboře, sv. Mikuláši, sv. Ambrožovi a sv. Lucii. Na Barborku lidé dávají větvičky do vázy, pozorují, jestli vykvetou. My jsme větvičkám dolévali vodu. Potom přišel Mikuláš a mimo jiné povídal, že i ti „zlobivci“ se můžou polepšit a být hodní, aby dostali nadílku. Sv. Ambrožovi prý děti sebraly nadílku a posmívaly se mu. Zkusili jsme házet látkovým bonbonem, ale bylo nám Ambrože líto, proto jsme mu bonbonek vrátili a on se nám odměnil sladkou pochoutkou. Nakonec přišla sv. Lucie v bílém oděvu, zelený věneček na hlavě a na puse měla jakýsi kornoutek. V tento den by ženy, které dříve tkaly a draly peří, nesměly pracovat. „Škoda, že tento zvyk v současné době již neudržujeme“, povzdechli si dospěláci. Posledním svátkem adventu jsou dětmi očekávané Vánoce, ale to by bylo dlouhé povídání a nám nastal čas odjezdu zpátky do školky na oběd.

SLÁVA NAZDAR VÝLETU,

NEZMOKLI JSME,

UŽ JSME TU!