Mateřská škola Zborovice

Úkoly pro předškoláky, kteří jdou k zápisu do ZŠ-termín od 25.3.do 4.4.

 

Pohybové činnosti: Cvičení pro podporu správného držení těla a dýchání (zacvičte si celá rodina).

Cvičím s písničkou: ,,Tluče bubeníček´´ - pochod, ,,Prší, prší´´ - běh, říkanka ,,Žába leze do bezu´´ - skoky (dle možností, třeba jen na místě).

Rozumové, jazykové, literární činn.: Procvičování jména, příjmení, adresy bydliště. Procvičování dnů v týdnu. Četba knížek, prohlížení ilustrací – otázky rodičů z přečteného a odpovědi dětí. Nezapomínejte na logopedická cvičení, kdo to potřebuje.

Předmatematické činn.: Grafické napodobování tvarů, čísel, písmen. Vyjmenovat č. řadu 1-10.

Orientace v oboru 1-10 (méně x více, přiřazování čísla k počtu, tvoření skupin dle zadání).

Výtvarné, pracovní, polytechnické činn.: Trénování uzlíku, kličky. Ilustrace k přečtenému příběhu – motivace: domácí výstava, dárek pro babičku… (dbejte na správný úchop tužky-špetkový). Vyrobte si z papíru jarní kytičku – zápich. Namalujte vodovkami obrázek na téma ,,Barvy jara´´ - dle fantazie dítěte (doporučení: rodiče nezasahují do práce, vyjadřují chválu, radost, že dítě maluje, tzn. oceňují v první řadě aktivitu dítěte, potom až ,,výkon´´).

Hudební činn.: Vytleskávání rytmu známých písniček. Tvoření rýmů na daná slova. Poslouchání a zpívání známých lidovek.

Enviromentální č.: Vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, péče o domácí mazlíčky