Mateřská škola Zborovice

Úkoly od 13.4-17.4.2020

Rozumové, jazykové, literární činnosti: vytleskávání slabik (obměna vydupávání, vyťukávání) vlak, vlá-ček, ma-šin-ka, lo-ko-mo-ti-va, va-go´n-nek, rych-lík, au-to, au-tí-čko,sa-nit-ka, ha-si-či, po-li-ci-e, au-to-bus, tro-lej-bus, tram-vaj, loď, loď-ka, par-ník, po-nor-ka, le-ta-dlo, ra-ke-ta, try-skáč, ba-lon, ba-gr, vá-lec, po-pe-lá-ři, je-řáb , čím vším můžeme cestovat, který dopravní prostředek je nejrychlejší, nejpomalejší, opakování jména, příjmení, adresy bydliště

Předmatematické činnosti: rozeznat co je menší x větší x největší, najdi tvary v místnosti (trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh)

Pohybové činnosti: Stoj jednonož – přitáhnout koleno skrčené nohy k bradě úchopem v podkolení

Sed, leh – pohyby nohou napjatých a skrčených

Leh na zádech – hmitání napjatých nohou přes sebe křížem mírně od země

zdvižených – „nůžky“

Leh na záda – upažit, ruce položit na zem – přitáhnout koleno k bradě tahem zvolna

na šest dob a zvolna nohu položit, totéž druhou, též oběma

Krouživé pohyby nohou v lehu na zádech – „jízda na kole“

Vzpor klečmo – zanožit levou a zpět, totéž pravou

Výtvarné, pracovní činnosti: stavba dopravních prostředků ze stavebnice (lego duplo, lego), grafomotorika kresba kruhu jako kolo auta, horní oblouk jako pára z vlaku, dolní oblouk jako vlny pod lodí, čára, jako cesta, vyrob si, nakresli auto, letadlo, stavba autodráhy, kolejí,

  • hra s auty na dopravním koberci, stavění garáží, domů, stanic, značky
  • kreslení a vybarvování omalovánek k tématu

skládání z papíru (vlaštovka), lodička, pouštění loďky ve vodě, házení s vlaštovkou  

Hudební činnosti: opakování písníček které se děti naučily (Kolo, kolo mlýnský, Pásla ovečky, To je zlaté posvícení, Travička zelená, Sedí liška pod dubem.) poslech známých písniček.

Enviromentální činnosti: využití odrážedel, dětských kol, koloběžek, vycházky, pozorování a pojmenovávání dopravních prostředků, správné přecházení přes silnici, poznávání značek, sledování okolní přírody.

Poučení – označení na oblečení (reflex vesty), chování na chodníku, na silnici, při přecházení.