Mateřská škola Zborovice

Úkoly 20.4. do 24.4.

Téma týdne : Domácí zvířátka a jejich mláďata

Pohybové činnosti: Přeskakovat plynule překážky za sebou, děti si vyberou druh překážek, střídat chůzi a běh. ☺ Zaskákat si panáka (doma na místě- výskoky roznožmo, ruce tlesknou nad hlavou). ☺ Procvičit drobné prstové svaly – skládat papír, dlaní zarýhovat – ponechte dětem volný prostor dle fantazie, ať zkusí kočičku, pejska, atd. mohou domalovat. ☺ Zahrajte si pantomimu na zvířátka, jeden předvádí zvíře, druhý hádá, pak se vyměňte. ☺

Rozumové, jazykové, literární č.: Obrázková knížka s domácími zvířaty: dítě pojmenuje zvíře a určí první písmeno a zkusí i poslední. A opačně, dospělý řekne první písmeno slova, dítě vymyslí zvíře. ♠ Přečtěte si příběh o zvířatech, čtěte na pokračování – dítě vypráví děj, odpovídá na otázky. ♠ Třiďte zvířátka podle pohybu – co umí? – létá, běhá, skáče… ♠

Předmatematické č.: Dospělý namaluje na papír 10 koleček po celé ploše a do nich přeházené napíše čísla 1-10. Dítě spojí pomocí šipek číslice ve správném pořadí. ♥ Najděte v knížce, nebo nakreslete dítěti různé geometrické tvary, dítě je pojmenuje. ♥ Diktujte dítěti: nakresli 3 kroužky, 6 trojúhelníků, 9 čtverců. ♥ A tužku vás správně naučí držet ,,Pět bratříčků“ - viz. příloha. ♥

Výtvarné, pracovní, polytechnické č.: Nakreslete si kuřátka pastelkami nebo voskovkami – viz. příloha. ♣ Vyrobte si zvířátko z ruličky od toaleťáku dle fantazie. ♣ postavte z polštářu, dek apod. v nějakém koutečku pelíšek pro oblíbeného zvířecího plyšáka nebo snad pro opravdovou kočičku? Nebo pro koho. ♣

Hudební č.: Zahrajte si na orchestr s náčiním z kuchyně: zpívejte si pro radost písničky, které znáte, nebo si pusťe oblíbené CD a zahrajte si do rytmu. ♪♫ Najděte si písničku Když jsem já sloužil, snažte si zapamatovat pořadí zvířátek, pěkně vyslovujte a potom si k písničce nakreslete obrázek. ♪♫

Enviromentální č.: Cvrnkání kuliček do důlku ☼ Udělejte si výlet do přírody za město, vyjmenujte druhy zvířátek, které uvidíte a nakreslete je. ☼ Zkuste vylézt na nízký strom s pomocí dospělého, přeskočte větev, pařez, potůček. ☼ Postavte z přírodnin domeček pro myšku. ☼