Mateřská škola Zborovice

Úkoly od 27.4. do 30.4.

Čarodějnice

Rozumové, jazykové, literární č.:   

 • povídání kdo je čarodějnice
 • kde všude se můžeme v pohádce s čarodějnicí setkat ( perníková chaloupka, Honza málem králem, Mrazík..)
 • jak čarodějnici poznáme
 • co všechno čarodějnice umí
 • jaké znáš, jsou zlé i hodné (věštkyně, léčitelky, které zahánějí nemoci, zají kouzelnou moc bylinek, vůni koření..)
 • kdo pomáhá čarodějnici – vytleskej slabiky – černý kocour, havran, netopýr, had, žába, pavouci, kouzelná hůlka, létající koště, kouzelná kniha,…
 • vymýšlení jmen pro čarodějnice např. podle jejich povahových vlastností nebo kouzelných schopností ( Bimbula, Berta, Kanimůra, Lára- Fára, Květinobába, Bylinka, Dorka…)
 • procvičení mluvidel př. Dorka letí na koštěti- dlouhý nádech nosem, výdech pusou – fíííííííííííííí, Horký buřtík – nádech nosem, výdech pusou- au fu fu fu fu (vyrážet po slabikách)
 • procvičení písmene „L“ ve slovech letí, létá, léto, lup, lupa, louka, les, kolo, postel, pila, lýko, chvíle, mléko apod. po té říci na jeden nádech ABRAKADABRAKA ELCEPELCE KOTRMELCE
 • řekni synonyma k pojmu čarodějnice ( čarodějka, ježibaba, kouzelnice, baba jaga)
 • míchání barev
 • míchání kouzelného lektvaru

Pohybové činnosti:

Čarodějnická překážková dráha

 • chůze pozadu- račí polévka,
 • chůze po laně – had,
 • běh s tyčí mezi překážkami –
 • let na koštěti, přetahování lanem v sedě,
 • prolézáním strachovým pytlem – lezení komínem
 • hod pařátem na cíl
 • chůze v kamené řece

Čarodějnická honička: větříček zašeptal říkadlo: „Hurá děti bába letí“

Hurá děti bába letí,

od povětří na koštěti.

Kdo z vás děti lítá rád,

ten s ní může cestovat.

Říkadlo několikrát zopakovat a potom se děti proletí jako čarodějnice. Konec letu nám oznámí zahoukání sovy.

Tanec čarodějnic

 • obdoba hry na sochy(reakce na signál)
 • děti tančí na hudbu, při vypnutí hudby stojí jako sochy, vypadává kdo se hne

Čáry máry

 • maminka nebo určité dítě zaklíná děti, které se volně pohybují v prostoru do různých poloh ( např. stoj na jedené noze, na špičkách, současně na jedné noze a jedné ruce, stoj na jedné noze, paže skrčit a vytvořit nad hlavou stříšku(chaloupka) apod.

Na čarodějnici (honička)_koho se čarodějnice dotkne, toho zakleje do chaloupky na kuří nožce (stoj na jedné noze, paže skrčit a vytvořit nad hlavou stříšku(chaloupka kuří nožka)

Výtvarné, pracovní, polytechnické č.:

 • vyrob si čarodějnici
 • vybarvi si omalovánku čarodějnice
 • pavučina – spojování čar pomocí teček
 • dokresli pavoukovi nohy
 • najdi zvířátka, která do lektvaru přidala čarodějnice
 • vytvoř si škrabošku ( viz příloha)
 • pracovní listy grafomotorika, uvolňovací cviky, svislé, vodorovné, cikcak čáry,

Hudební č.:

 • Čarodějnice , Čaroděj , Dobroděj , Pět ježibab

Čáry, máry, omáčka,  (napodobujeme čarování)

podívejme na ptáčka!

Letí, letí poletuje, ( napodobujeme mávání křídly)

písničku si prozpěvuje.

Jakou?  ( vybereme si písničku a zazpíváme ji)

Předmatematické č.

 • Grafické napodobování tvarů
 • počítej pavoukovi nohy
 • Orientace v oboru 1-10 (méně x více, přiřazování čísla k počtu, tvoření skupin dle zadání)

Enviromentální činn.: Vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, péče o domácí mazlíčky

 • Míchání lektvaru (barvy)
 • Opékání buřtů J