Mateřská škola Zborovice

Úkoly od 1.6. do 5.5.

Téma týdne: Děti mají svátek

 

Pohybové činnosti: Nakreslete si panáka s čísly a zaskákejte si – pozor na přešlapy. | Zahrajte si hru na povely: udělej 1 (až 10) krok (nebo skok snožmo, po jedné noze, po druhé…) vlevo, vpravo, dopředu, dozadu (rychlá reakce na rozlišení pravé a levé ruky)| Ke dni dětí si udělejte překážkovou dráhu venku (využijte třeba i hřiště s prolézačkami) – hod na cíl, do dálky, skok z místa, nošení kamínků na hřbetu ruky… + odměna za snahu. 

Rozumové, jazykové, literární č.: Odpověz na otázky: Mluví všichni lidé stejným jazykem? Proč je důležité znát několik řečí? Co znamená ,,Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem‘‘? (rozvoj vyjadřování, souvislé mluvy.) | Vystřihovánka Hlavičky dětí – černoušek, indián, běloch… učíme se chápat rovnost všech lidí a dětí, bez rozdílu barvy pleti (viz. příloha).

Předmatematické č.: Zjisti, kdo je u vás doma největší a nejmenší. | V příloze najdete pracovní list ,,Počítej a kresli‘‘ (nakresli  tolik – kolik) .

Hudební č.: Naučte se písničku ,,Rozpustilý opičák‘‘ – na melodii Skákal pes – text i noty v příloze. | Udělejte si oslavu |Dne dětí písničkami, které máte rádi.

Enviromentální č.: Vyrobte si pípající domeček z velké krabice od džusu – viz. příloha.

Výtvarné a pracovní č.: Vyrob si vlastní knížku skládáním z papírů, můžete jí svázat např.provázkem, sešít sešívačkou. Každý den v tomto týdnu si do ní nakresli, co ti udělalo radost. | Vyrob dárek kamarádovi (návod v příloze).