Mateřská škola Zborovice

Úkoly 8.6.-19.6.

Téma: Léto přichází

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti: vymodeluj různá zvířata dle fantazie, udělej si zoo. | Vyrobte si koníka na tyči (viz. příloha, využijeme ho na pohybové aktivity) | Vyrob si kytičku do květináče, na špejli napichuj různé vystříhané tvary (obr. v příloze) | Obrázek z časopisu rozstřihni na dvě poloviny, jednu nalep na papír a druhou polovinu dokresli. |

Pohybové činnosti: Hra ‘‘V sedle´´- se svým vyrobeným koníkem zkus různé způsoby jízdy na koni (cval, klus, trysk, překážky, slalom). | Hra ‚Na rytířský zápas‘ – s kamarádem nebo dospělým, dva jezdci na koních vyrazí proti sobě, každý má v ruce papírovou kouli nebo míček, snaží se trefit protivníka. | Házejte na cíl (z čáry na koš, na určité místo, na strom – šiškou, míčkem, papírovou koulí). | Trénujte házení a chytání míče ve dvojici. | Fotbal na stole: udělejte si vatovou kuličku, branky proti sobě a foukejte kuličku spoluhráči do branky, počítejte góly.|

Rozumové, jazykové, literární č.: Hra ‚Na pravdu‘‘ – dospělý se ptá: je pravda, že tento strom je listnatý?, je pravda, že toto auto je červené? atd. (na procházce nebo nad obrázkem). | Rozstříhej různé obrázky na menší kousky, např.z časopisu a zase je slož, můžeš nalepit i dokreslit. | Říkanka ‚Mravenec sportovec‘‘ (viz příloha) – Povídej, jaký byl mravenec sportovec.  Znáš nějakého sportovce? Jací jsou? (vytrvalost, houževnatost, překonávání překážek ve sportu i životě). Je sportování zdravé? Může být někdy škodlivé? | Prac. listy – O a A, skládanka ŠKOLA (viz. příloha). | Procvičujte obratnost jazyka – dětské jazykolamy (příloha). |

Předmatematické č.: Vypracuj prac. listy – vymaluj stejné obrázky, 2x geometrické tvary, ovoce – více než (v příloze). | Počítej květiny na kartičkách a přiřaď čísla (3 prac. listy v příloze) | Hrajte hru venku, např. na zelená a červená auta, kdo první uvidí 10 aut, vyhrál… nebo autobusů a tramvají atd. | ‚,Zkoumej‘‘ např. pastelky, nebo různé klacíky: větší x menší, tenčí x silnější, seřaď je od nemenší, pak od největší… |

Hudební činnosti: Zahraj si na muzikanta (procvičování mimických svalů, hlasové cvičení) např.: cinky, cinky, linky, linky, tydli, fidli, blablabla, blublublu, gloglogla… | Ukažte si a pojmenujte různé hudební nástroje (google rád ukáže J) | Zpívejte si, vytleskávejte, vyťukávejte rytmus, rýmujte. | Hra se známými písničkami: každý zazpívá kousek písničky, např.: Já: Skákal pes, Ty: přes oves, Já: přes, ty: zelenou louku… (dospělý ukazuje na dítě, kdy má zpívat). |

Enviromentální č.: V lese nebo v parku postavte domeček pro skřítky z klacíků, mechu atd. | Přineste si z procházky různé větvičky, listnaté a jehličnaté, třiďte je a počítejte (více/méně). | Povídejte si co potřebují rostliny ke svému růstu. |

Přílohy:

Pracovní listy jsou jednoduché, dají se překreslit, pokud nemáte tiskárnu.