Mateřská škola Zborovice

Úkoly od 22.6. do 3.7

Téma: Co už umím

Pohybové činnosti: Zahrajte si hru ,,Honzo vstávej! Kolik je hodin?‘‘ | Vybarvi omalovánku a procvič si jazýček říkankou (v příloze) a správně drž tužku. | Vybarvi a pak vystříhej houby pro veverku a ještěrku (přílohy) | Protahujte jednotlivé části těla, rovná záda, dýchání, koordinace pohybu – jednoduché cviky. | Zahrajte si: ,,Škatulata, škatulata hejbejte se.‘‘ | Zahraje si ,,Hlava, ramena, kolena, palce‘‘ – spojte hledání části těla s rytmem. | Zahrajte si kopanou nebo s míčem na školku – házejte, chytejte.

Rozumové, jazykové, literární č.: Trénuj poděkování, zdravení, požádání – zahrajte si na obchod. | Povídejte si o letním počasí – charakteristiky (2-3 znaky léta), zapisujte si do Kalendáře počasí (viz. příl.) | Odpověz na otázku: ,,Co by se stalo, kdyby…‘‘ (nesvítilo slunce, nepršelo…). ,,Čím bys chtěl být, až vyrosteš?‘‘ | Poznej a pojmenuj některá volně žijící zvířata - ,,Krtek a žížala‘‘ (příloha) | Vytvářej zdrobněliny: Pes – pejsek, dům – domeček atd. | ,,Jak se jmenuješ, kde bydlíš?‘‘ – nauč se. | Říkanka ,,Mraveneček‘‘ (příloha) | Připomeň si pravidla v MŠ, budou platit i ve škole (příloha) | Urči hlásku na začátku slova - ,,Co slyšíš?‘‘ | Poslechni si nějakou klasickou pohádku (Erben, Němcová…) – povídejte si o ní.

Výtvarné, pracovní, polytechnické č.: ,,Lodě na moři‘‘ – viz. příloha. | Nakresli, co jsi viděl na výletě nebo na procházce. | Slož si z papíru žížalu (příl.) | Vystřihni a slož si vránu (příl.) | Krájej ovoce, zeleninu – pomáhej při přípravě jednoduchého pokrmu, např. salátu pro zdraví. | Nakresli postavu (maminku, tatínka, kamaráda, sebe) | Konstruktivní hry ze stavebnic a konstruktivního materiálu dle fantazie. | Vyráběj z přírodnin (např. obrázek z listí).

Předmatematiské č.:  6 prac. listů v příloze.

Hudební č.: Rozlišuj pochod, tanec, hudbu veselou, smutnou, slavnostní, různá CD. | Poslechněte si pro radost lidové písničky. | Vytleskávej si slova ze známé písničky. | Zazpívejte si třeba u táboráku, možná znáte Komáři se ženili, Na Okoř je cesta, nebo nějakou jinou?

Enviromentální č: Přeskákej po kamenech potůček (nebo alespoň přes louži) možná uvidíš žabku, namaluj si jí a řekněte si básničku (viz. příloha) | Vyrob si zahrádku v lahvi nebo žížalí farmu (viz. přílohy).