Mateřská škola Zborovice

S myškou na poli...

Tento týden jsme se podívali s myškou na pole.

Poznávali jsme plodiny z pole a okolí, seznámili jsme se s pohádkou Bouda, budka. Děti si pohádku samy zahrály. Podařilo se nám ozdobit bramborovými tiskátky šatičky pro maminku nebo tričko pro tátu, poznali jsme, že brambora je tvrdá, žlutá, šišatá a legračně skáče, naučili jsme se říkadlo s pohybem:“ Koulela se ze dvora…“. Procvičili jsme si ruce, nohy - (Jedna dvě, Honza jde…,žába skáče po blátě…, běží myška po polici…, pejsek leze ze vrátek…), uvařili jsme s myškou kašičku. Až půjdete s dětmi ven do přírody, všímejte si světa kolem sebe. Proč? Protože je toho tolik zajímavého kolem nás! Pěkný den!