Mateřská škola Zborovice

Projekt „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Zapojili jsme se do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. V průběhu celého školního roku budeme postupně plnit sportovní a pohybové aktivity doplněné o rozumové činnosti pro rozvoj našich poznávacích schopností.

Jednotlivými úkoly nás budou v 5 kategoriích provázet zvířátka kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Po absolvování daného úkolu se získávají nálepky v konkrétní kategorii, které si každý bude shromažďovat ve svém sešitu – sportovním deníku.

Postupně si osvojíme a zdokonalíme pohybové schopnosti – chůzi přes překážky, běh, skoky, házení a chytání míče, atd. Během sportování se seznámíme s mnoha cvičebními pomůckami.