Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava -V lese-2.11.-13.11.

Rozumové a předmatematické činnosti:

·       poznávání a pojmenování druhů lesních zvířat – obrázky z knih, na internetu

·       rozlišování rozdílů mezi lesními a domácími zvířaty

·       uvědomění si, jaké stromy, keře a rostliny můžeme v lese najít – při procházce

·       zamyšlení nad významem lesa pro člověka

·       používání základních pojmů určujících hmotnost – lehký, těžký, lehčí, těžší, nejlehčí, nejtěžší, stejně lehký – porovnávání hmotnosti hraček, věcí

Hudební a rytmické činnosti:

·       zpěv oblíbených dětských písní – na CD, na internetu, dle výběru dítěte, písně s lesní tematikou, o zvířátkách

·       taneční improvizace

·       vytleskávání rytmů písní

·       učení nové písně „Šla Karkulka černým lesem“ – viz příloha

Výtvarné a pracovní činnosti:

·       výroba papírového draka (z barevného papíru nebo lze vybarvit) – viz příloha

·       výroba lesního skřítka z vylisovaných listů – viz příloha

·       výroba papírové lišky (z barevného papíru nebo lze vybarvit) – viz příloha

·       pracovní listy – viz přílohy:

Plody stromů a keřů, Dokreslení zubů pro hrábě, Barevná zahrada, Vybarvení obrázku dle stanoveného počtu

Jazykové a literární činnosti:

·       četba pohádek, pohádkových příběhů o zvířátkách v lese – libovolný výběr

·       učení nové básně „Starý dub“ – viz příloha

·       opakování pohádek „Boudo, budko“, O Červené Karkulce“ – v pohádkových knihách, na internetu, zpaměti

·       vyprávění zážitků a zkušeností k tématu les, lesní zvířata – s důrazem hovořit celými větami, respektovat pravidla dialogu

Pohybové činnosti:

·       procházky v lese, v lesoparku, parku – pozorování přírody, stromů, zvířat

·       sběr listů různých druhů, tvarů, barev – jejich vylisování v knihách

·       hod do dálky míčem, tenisákem horním obloukem – venku

·       vedení míče v běhu, kop na cíl – venku, i doma dle možností místa

·       protahovací cviky s důrazem na dolní končetiny – dřepy

·       skoky a poskoky snožmo, po jedné noze, skákat jako žabička

Pracovní listy s dětmi vypracujte a odevzdejte při návratu do MŠ. Budou jim založeny do portfolií.