Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava:Na silnici nejsme sami- 16.11.-27.11.

1.Rozumové a předmatematické činnosti:

·       Rozhovor u obrázku s dopravní tematikou – kniha, internet

·       Semafor – co která barva znamená?

·       Prohlížení doprav. značek – znát alespoň 2 značky

·       Pracovní list: číselná spojovačka (v příloze)

·       Pexeso (v příloze)

·       Nauč se svoje jméno a příjmení a ulici, ve které bydlíš

2.Hudební a rytmické činnosti:

·       Zpívání známých písniček pro radost s pohybem do rytmu

·       Rytmicky opakuj říkanku Mezi lesy (v příloze)

·       Vytleskávej názvy doprav.prostředků, názvů značek(v příloze)

·       Nauč se jako říkanku písníčku Na ulici (hudebně nadaní rodiče i zazpívají),odpověz na otázky(v příloze)

·       Vytleskej říkanku Tirák(v příloze)

 

 

3.Výtvarné a pracovní činnosti:

·       Pracovní list – výroba koláže s auty(v příloze)

·       Výroba semaforu – vytrhávání z bar.papíru(v příl.)

·       Koláž Auto se semaforem z ruliček(v příl.)

·       Ulice a chodci – vyrob si model(v příl.)

·       Pracovní list Semafory(v příl.)

 

4.Jazykové a literární činnosti:

·       Vyslechni příběh – z knížky Pohádkový dědeček: Jak se auto předhánělo s vlakem a srovnejte příběh s realitou,                                                              

Nebo z knížky O autech od J. Kahouna

·       Nakresli k příběhu obrázek

5.Pohybové činnosti:

·       Vycházka v okolí bydliště: procvičovat základ.pravidla bezpečné chůze na ulici, přecházení vozovky

·       Pohybová hra na semafor – dítě je auto,chodec a rodič semafor (použití bar.papírů,praporků..)

·       Střídat chůzi a běh na smluvený signál( tleskání, bubínek, ťukání..)

·       Skákání po levé a pravé noze

·       Venku si zahrajte na závody  aut – běh, slalom, překážky..

 Pracovní listy s dětmi vypracujte a odevzdejte při návratu do MŠ. Budou jim založeny do portfolií.