Mateřská škola Zborovice

Když kamarád stůně

Téma týdne: Když kamarád stůně

Tento týden jsme si s dětmi povídali o zdraví, jak se cítím,e když jsme nemocní, jak jsme ohleduplní v případě nemoci k ostatním zdravým kamarádům (nemocný kamarád zůstává doma v posteli, kašel, rýma, kýchání do kapesníku, hygiena rukou). Co nemocný potřebuje? (péči, klid, vitamíny, léky)

Hra: „U lékaře“ – Děti si vytvořily prostředí (ordinaci, čekárnu, lékárnu). Vyšetřovaly a léčily plyšové hračky. Rozvíjíme kultivovaný projev – schopnost vyjádřit se, pocity, naslouchat druhému, nechat kamaráda domluvit…

Hudebně pohybové aktivity: Hlava, ramena, kolena palce, Polámal se mraveneček

Výtvarné činnosti: Rentgenové obrázky, lékařský kufřík

Pracovní listy: Vymaluj co je zdravé (jídlo), Lékárnička (obvaz, injekce, teploměr, stetoskop)