Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava:Adventní čas-30.11.-11.12.

Rozumové a předmatematické činnosti:

·       objasnění a význam pojmu „adventní čas“ – co je advent, jaké dodržujeme zvyky a tradice, jaké symboly se s tímto časem pojí, kdo byl sv. Mikuláš

·       jmenování číselné řady

·       poznávání čísel

·       počítání množství

·       rozeznávání základních geometrických tvarů

Hudební a rytmické činnosti:

·       poslech vánočních písní českých i zahraničních

·       zpěv vánočních koled

·       učení písně: „Mikuláši, Mikuláši“ – viz příloha

·       rozlišování melodií a rytmů písní

·       mikulášská, čertovská a andělská diskotéka

Výtvarné a pracovní činnosti:

·       pracovní listy viz přílohy:

1.    Čertovské pytle – počítání množství

2.    Co chybí čertíkům – rozvoj zrakového vnímání

3.    Dárky od Mikuláše – poznávání číslic, počítání

4.    Rohlíčky – grafomotorické cvičení

·       výroba papírového Mikuláše, anděla a čerta – například jako vzor - viz příloha

·       omalovánky viz přílohy: Adventní kalendář, Vánoční pexeso

Jazykové a literární činnosti:

·       vyprávění legendy o sv. Barboře, o sv. Mikulášovi

·       poslech čtených pohádkových příběhů s vánoční tematikou

·       diskuze a vyprávění zážitků k tématu „adventní čas“ – dodržovat pravidla dialogu, důraz na správnou výslovnost

·       učení básně: „Čert“ – viz příloha

·       opakování básní a říkanek o Mikulášovi, čertovi a andělovi

Pohybové činnosti:

·       procházky venku – pozorování měnícího se počasí

·       chůze přes překážky

·       hod míčem do výšky

·       ranní rozcvičky – protahovací cviky s důrazem na: krk, horní končetiny, trup, stehenní svaly, dolní končetiny