Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava:-Zdravý životní styl 25.1.-5.2.

 • Ranní rozcvička
 • Hra Hádání předmětu – která věc v řadě chybí? (3-5 věcí pod utěrku)
 • Hra Hádání čísla – které číslo chybí v číselné řadě 1 – 6? (kartičky s čísly zakrýt)
 • Co znamená přísloví „Čistota půl zdraví“- dítě zkusí vysvětlit (význam hygieny pro zdraví)
 • Otázky: Jak jinak chráníme své zdraví? Proč nesbíráme věci na ulici na zemi?
 • Říkanky Bacil a Chřipka (viz.příloha).
 • Najdi, co je kulaté, hranaté, špičaté
 • Hra Hádej,kdo je to?- sluchové vnímání, soustředěnost. Pomůcky: sklenice, tužka. Dospělý vysvětlí významy signálů: datel =rychlé ťukání, medvěd=hlasité,myška= tiché ťukání. Dítě určuje zvíře podle sluchu.
 • Určování první a poslední hlásky ve slově.
 • Hra na básníka- vymyslet rým na slova  : les –pes, čepice- slepice, klíč- míč, liška- šiška, led- med, tužka- hruška, vlak- mrak, most- kost, kráva- tráva
 • Pracovní listy ( viz.příl.) :
 • 1. Nebezpeční záškodníci
 • 2. Co pomáhá nemocným (rozum.vých.)
 • 3. Teplý čaj (předmatem.představy)
 • 4. Kapesník (předmatem. představy)
 • 5. Zdravá hostina (rozum.vých.)
 • 6. Hygiena a čistota