Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava-Jaro-jarní počasí-8.3.-19,3,2021

1.Pohybové činnosti:

*PH (pohybová hra) Na aprílové počasí - dítě rychle reaguje na pokyny dospělého:       slunce =běh, déšť=stoj a stříška z rukou nad hlavou, bouřka=dupání a tleskání, křik na místě.

*Procházky, probíhačky venku-pozorujte mraky co připomínají, všímejte si stínů, s bublifukem sledujte směr větru.

*Hra na tělo dospělý začne vytleskávat slova např. „kapka, kapička“, vymýšlejte různé možnosti rytmizování slov s využitím hry na tělo, např. tleskání, luskání, ťukání, plácání na různé části těla.

*Cvičení s motivací „Sněženky“ (sněženka se kývá ve větru) turecký sed, otáčení trupu, hlavy, kývání, předklon, úklon, dřep, výpon do vzpažení.

2.Výtvarné a pracovní činnosti:

*Nakreslete slunečnice a nad nimi mrak s dešťovými kapičkami (viz.příběh O sluníčku, dešti a slunečnici v příloze).

*Kytičky-vyrobte si jarní ozdoby (2x obr. v příl.)

*Měřič síly větru na balkon, zahradu-zavěste na nit proužky různě silných papírků 10x5 cm v tomto pořadí: hedvábný (ubrousek), dopisní, alobal, tenký a silný karton. Vánek pohne jen hedváb. papírem, silnější vítr pohne silnějším papírem-říkanka Vítr:

                      Běhá vítr krajinou, jako kytka voní.

                      A že nemá práci jinou, s motýly se honí

3.Hudební a rytmické činnosti:

*Zpívejte si známou písničku, tleskejte si do rytmu (viz. příl.).

*„Co vidí slunce“ (Žáček, Jurkovič, CD Jak počítají koťata) noty a text v příl., možno využít jako říkanku.

*Hra na tělo-dospělý začne vytleskávat slova např. „kapka, kapička“, vymýšlejte různé možnosti rytmizování slov s využitím hry na tělo, např. tleskání, luskání, ťukání, plácání na různé části těla.

4.Rozumové a předmatematické činnosti:

*Rozmanité otázky a odpovědi o počasí (viz.příl. Poznávací hry…).

*Koloběh vody v přírodě-text a obr. v příloze.

Jednoduché pokusy: co plave-papír, korek, látka, dřívko, polystyren, kůra, lžička, mince…co se rozpustí-sůl, kostka cukru, ocet, olej, rozpustný a sypaný čaj, mouka, papír, látka, dřevo, barva…

*Pracovní listy (PL): předmatem.čin.- č.31, 41, 50 (viz.příl.).

5.Jazykové a literární činnosti:

*Příběh „O sluníčku, dešti a slunečnicích“ (viz.příl.)- poslech, úkoly k textu:

    Pohádková skládanka z příběhu (PL č.23, viz.příl.).

    Co změnil déšť- najdi 5 rozdílů, vyprávěj, co se změnilo (PL č.54, viz.příl.).

     Hra Koloběh vody (plán v příl., č.56)

*PL v příl. Č.34,35,37- grafomotorika, č.40,42- písmena.

 Pracovní listy a ostatní budete mít na svých emailech.