Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava:Předjaří-8.3.-19.3.2021

Rozumové a předmatematické činnosti:

·       opakování ročních období – typické znaky, vnímání odlišností, v jaké fázi se teď nacházíme, jaké roční období nás čeká, co se dělá na jaře, jak se příroda a zvířata připravují na jaro

·       počítání – určování více, méně, stejně, poznávání číslic

·       opakování geometrických tvarů a barev

Hudební a rytmické činnosti:

·       poslech dětských písní, zpěv

·       učení písně „Petrklíč“, opakování písně „Jaro, léto, podzim, zima – viz příloha

·       sladit pohyb s rytmem hudby

·       vyhledávání rýmů a slov podobně znějících

Výtvarné a pracovní činnosti:

·       kresba, malba nebo výroba jarních květin – sněženky, bledule – práce s různými druhy papíru či jinými materiály, kombinace barev, tvarů – viz příloha

·       pracovní listy – viz příloha:

1)    Počítání a poznávání číslic

2)    Geometrické tvary a barvy

3)    Určování více, méně

4)    Rýmování

5)    Sněženky v trávě

Jazykové a literární činnosti:

·       četba z dětských knih na pokračování – interpretace děje, vymyslet odlišný konec

·       diskuze a vyprávění k tématu předjaří – kdy se vracejí ptáci z teplých krajin, kdy se zvířata probouzejí ze zimního spánku, kdy a které květiny začínají kvést

·       učení básní „Zima se loučí“ a „Jaro je tu“ – viz příloha

·       dokázat svými slovy popsat, co vidím před sebou

·       učit se hovořit celými větami

Pohybové činnosti:

·       procházky po okolí – pozorování měnící se přírody, počasí, vyhledávání květin v trávě, sledování zvířat

·       nácvik hodu míčem horním obloukem

·       protahovací cviky s důrazem na horní končetiny

Pracovní listy a ostatní posíláme pro předškoláky emailem.