Mateřská škola Zborovice

Náměty činností:"Jaro ťuká na vrátka"

Motto:

“ Půda, voda, sluníčko,

probudí tě, kytičko!“

Pozorování proměn počasí, přírody- pupeny, „kočičky“    

První jarní květiny – Sněženka podsněžník, Prvosenka jarní-„ Petrklíč“, Bledule jarní

Pokusy – rychlení kvetení v teple – Forsythie- zlatice   

  • Klíčení semen – hrášek - denní záznamy klíčení do kalendáře

Písně:

  • Přišlo jaro do vsi….( tanec v kruhu se zpěvem)
  • Jaro, jaro, jaro už je tu….
  • Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře…

Básně a říkadla:

  • Sněženka
  • Petrklíč

Rozpočitadlo: U potoka roste kvítí- procvičování rytmu  říkadla

Výtvarné činnosti:

  • Malujeme sluníčko (práce se štětcem a barvou – kruhový tvar, vybarvení celé plochy tvaru)
  • Stříhání proužků žlutého papíru (paprsky sluníčku)
  • nalepování barevných papírů – sluníčko, zlatice

Pohybové činnosti: Pozdrav slunci – cvičení z jógy pro děti

Honička: Jaro X Zima - jaro honí zimu a naopak. Jaro a zima jsou ozn. bílým a žlutým šátkem

Na schovávanou: Kam se schovalo sluníčko?  Odkud na nás zima vybafne?

Rozvoj  myšlení a řeči: Poznávat znaky Jara – třídění  vystřihaných obrázků(např. z kalendáře)  Jaro X zima, poznáš kytičku?- na vycházce, v knížce, na PC

upevňovat výslovnost – rozhovory nad obrázky, knihou, při pozorování, vyprávění…, sdílet své pocity, vyjadřovat své přání, respektovat názory druhého

Procv. mluvidel-„Vítr fouká“ špulení pusy X zahříváme kytičku – dých. do dlaně

Matemat. Gramotnost: Vytváření skupin předmětů– podle barvy, podle velikosti, určování počtu odhadem (zrakem)- Více X méně X  stejně  /nepočítat, nebo až posléze pro kontrolu vytvářet dvojice, poměřovat /použít hračky, kamínky, šišky…vkládat do vyznačeného prostoru