Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava-Svátky jara 22.3.- 2.4.

Rozumové a předmatematické činnosti:

·       znaky jara – druhy počasí, příroda, rostliny a zvířata na začátku jara

·       příprava na velikonoční svátky – význam, lidové i nové tradice

·       rozlišování prostorových pojmů – pod, za, první, prostřední, předposlední, apod.

·       poznávání číslic, počítání

·       kresba geometrických tvarů

Hudební a rytmické činnosti:

·       vyhledávání písní s jarní a velikonoční tematikou a jejich poslech

·       učení písně „Jaro je tu“ – viz příloha

·       tanec, rytmický pohyb

·       vytleskávání slabik

Výtvarné a pracovní činnosti:

·       kresba, malba, výroba velikonočních vajíček

·       jarní tvoření z papíru a libovolně dostupných materiálů: zajíček, kuřátko, čápi – viz příloha

·       pracovní listy – viz příloha:

1)    Kresba geometrických tvarů – ozdobení velikonočního vajíčka

2)    Prostorové pojmy – vybarvování obrázků dle pokynů

3)    Počítání – vybarvení příslušného počtu

4)    Poznávání číslic, identifikace stejného tvaru – vybarvení konkrétních obrázků dle stanoveného počtu

5)    Grafomotorika – dokreslení slunečních paprsků

Jazykové a literární činnosti:

·       četba pohádky „Sněženková víla“ – viz příloha

·       učení básní „Přišlo jaro“ a „Brouček“ – viz příloha

·       vyprávění a diskuze k tématu Velikonoce – hovořit celými větami, dodržovat pravidla dialogu

·       artikulační a logopedická cvičení – opakování slov

Pohybové činnosti:

·       procházky po okolí, jízda na koloběžce, na kole

·       skoky snožmo, po jedné noze, skoky přes překážky

·       protahovací cviky s důrazem na dolní končetiny

·       střídání intenzity chůze – pomalá, svižná, běh