Mateřská škola Zborovice

Běžel tudy zajíček

Běžel tudy zajíček, houpy-houpy.

Nesl pytel žemliček, houpy-houpy.

Počkej na mne zajíčku, houpy-houpy.

Dej mi jednu žemličku, houpy-houpy.“

Končí čas Zimy a nastává Jaro. Příroda i zvířata se probouzí ze zimního spánku, rodí se nový život. A to je čas oslavy svátku Jara-Velikonoc. Lidé pletou pomlázky, pečou mazance a velikonoční beránky, malují se vajíčka a na koledu se vydává i náš zajíček.

 

Víš, jak vypadá zajíček?  Máte doma nějakého zajíčka? Hledej! (Živého, plyš. hračky, velik. dekorace apod…) Vyhledávání obrázků v knihách, popis zvířete, všímání si rozdílů-Zajíc x dítě (uvědomování si částí těla, pojmenování, ukazování částí podle pokynů). Kreslení, malování, vyrábění zajíčků z různých materiálů – náměty- pinterest, krokotak apod.

Pohybový rozvoj- Zahrajte si hru na zajíčka:

Zajíček v své jamce sedí sám…“

Zajíček je sám, jak se asi cítí? Rozhovory o pocitech- (Rozvoj řeči, poznáváme emoce, gymnastika mluvidel-zajíček. Co by zajíčkovi udělalo radost? Prostor pro vyjádření nápadů dětí. Vyrobte si zaječí rodinu…

Víš, jak běhá, skáče zajíček? Nápodoba pohybů, honička se záchranou (dřep) Zajíček spí- relaxace. Možno nacvičit jógovou pozici- zajíc (SitaRojováhttps://www.youtube.com/watch?v=L9o9c6hGw78

Báseň s pohybem:

 „Jednou, dvakrát dupne,        dupání nohama

do své jamky hupne.                Skok do dřepu

A co ve své jamce?                   Otáčení hlavou s krčením ramen

Přitulí se k mamce,“                  Přitulit se navzájem 

 Víš, kde bydlí zajíčci? Hra „Na zaječí pelíšky“- do vymezeného prostoru umisťujeme různé zajíčky (nebo i jiná zvířátka) Kde je nejvíc, nejméně? Jak může být stejně? Manipulace s předměty. Který je největší? Nejmenší? Jsou dva, tři stejní?

„Sedí zajíc v lesíčku, chroupá sladkou mrkvičku. Potom skáče do polí, rozhlíží se po zelí.“

Správná výživa- Co jedí zajíčci? (Mrkev, trávu, seno, zelí, salát apod…) Co je zdravé i pro lidi? A co chutná tobě?- Tip: vyrobte si společně mrkvičkový salát.

„Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček,

Utíkal jsem podle vody, nesl kopu vajíček…“

A jak doma slavíte svátky jara vy? Malování vajec, pečení beránků, výroba velikonočního přání, pletení pomlázek… Zkuste zjistit, proč někde na velikonoce nosí vajíčka zajíček.