Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava 6.4.-9.4.-Příroda na jaře

Rozumové a předmatematické činnosti:

·       upevňování povědomí o rozmanitosti jarní přírody, o změnách, pohybu a vývoji v přírodě – praktické pozorování jarních květin, travin, keřů, stromů

·       chápat základní časové pojmy a umět k nim přiřadit denní úkony (například:   ráno + snídaně, dopoledne + škola, poledne + oběd, noc + spánek, atd.)

·       opakování barev a rozlišování jejich odstínů

·       porovnávání hmotnosti u věcí nebo hraček – co je lehké, těžší, nejtěžší nebo stejně těžké

Hudební a rytmické činnosti:

·       poslech a zpěv písní dle vlastního výběru

·       učení písně „Když se jaro připraví“ – viz příloha

·       určování hlásky na začátku slov

Výtvarné a pracovní činnosti:

·       kresba, malba, výroba jarních květin s použitím barev, fixů, papírů, štětce, korkového špuntu nebo prstů – viz příloha

·       pracovní listy – viz příloha:

1)    Nácvik střihání nůžkami

2)    Grafomotorika – horní oblouk

3)    Identifikace odlišného obrázku – porovnávání velikostí

Jazykové a literární činnosti:

·       učit se samostatně vyjádřit své myšlenky

·       vést rozhovor na téma „jak vypadá jaro“, „barvy jara“

·       učení básně „Pampelišky“ – viz příloha

·       vymyslet si vlastní krátký příběh o jaru, přírodě nebo květinách

Pohybové činnosti:

·       procházky po okolí, jízda na dopravních prostředcích

·       chůze s překračováním překážek

·       výskoky a seskoky z vyšší roviny

·       nácvik hodu míčem do výšky nad sebe a chytit jej