Mateřská škola Zborovice

Předškolní příprava 6.4.-9.4.-Příroda a ekologie

1.Pohybové činnosti:

·       Vyjděte si na delší procházku a s říkankou, cestou využijte dětské hřiště.

·       Hod na cíl pet víčky (do krabice, do hrnce apod.).

·       Ranní rozcvička.

·       Říkanka : Lesem i pěšinkou,

                 přes kopce i hory,

                půjdeme s maminkou,

                 nohy nás nebolí.

2.Výtvarné a pracovní činnosti:

·       Inspiruj se příběhem „Den her s papírem“ (příloha) a vyber si 2 věci, které si vyrobíš z použitého papíru: mašle, vějíř, čepice, meč, vlaštovka, motýl, květina nebo pap. koule na hru „Na opičky“.

·       Prac. list (PL) č. 46 (příl.).

3.Hudební a rytmické činnosti:

·       Písnička „Hezky je na světě“- využijte text k vytleskávání (příl.).

·       Písnička „Stromy“, Z. Svěrák- najdete na YouTube (noty v příl.) Zpívejte si pro radost.

4.Rozumové a předmatematické činnosti:

·       Kimova hra s 6 předměty (prohlédni, zapamatuj, zakryj, vyjmenuj).

·       Vyjmenuj určitá zvířata, použij obrázky- domácí, exotická, volně žijící, hospodářská….

·       Vytleskej jména některých zvířat, která žijí v lese.

·       Vyjmenuj mláďata nejznám.hospodářských zvířat.

·       PL č.33., 35. (příl.).

·       Spočítej, kolik máte doma květin, dveří, žárovek. Čeho je nejvíc?

·       PL č.34., 38. (příl.).

5.Jazykové a literární činnosti:

·       Poslechni si příběh „Den her s papírem“ (příl.).

·       Zkus odpovědět na otázky za textem.

 

 

      Pracovní listy (PL) přineste. prosím, do školky- v tomto tématu 5x