Ptáček

Mateřská škola Zborovice

Ptáčata

 

V naší třídě se o nás starají  p. učitelky:

Eva Marková-zástupkyně ředitelky-zastupkyne@msstechovicka.cz

Kateřina Šuriaková-suriakova@msstechovicka.cz

tel.:739 262 053