Mám kamarády

Společně jsme si při ranních hrách modelovali. Dopoledne jsme podle pohádky o slunci a mraku míchali barvy a hledali, jak vznikne zelená, fialová a hnědá barva. Podařily se nám hezké obrázky Někteří skládali kartičky s vývojem žáby a motýla. Další den nás čekala spolupráce ve skupinkách, kdy jsme se učili střídání pořadí a vzájemnému respektu při stavění věží z dřevěných kostek. Při dopoledních hrách venku jsme trénovali přeskoky a skoky po jedné noze.