O veliké řepě

„Dědek řepu nasadil, u pole se posadil…..“.

Zahráli jsme divadlo i pro malé děti, namalovali si obrázky z pohádky, učili jsme se řadit postavy v řadě, určovat, kdo je první, poslední, před, za, druhý, třetí…… Pohádku „O veliké řepě“ všichni známe, ale víte, že veršovaná pohádka od pana Hrubína skončí jinak?