Zápis do Mateřské školy Štěchovická

Pro školní rok 2022/2023 se koná 3.5. a 4. 5. 2022 od 10.00-18.00/polední přestávka 12.00-13.00/ /zápisem se rozumí odevzdání dokladů/

Výdej žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • Elektronický předzápis bude spuštěn od 4.4. do 2.5.2022.
  • Žádost je možné také stáhnout z webových stránek v sekci „Dokumenty“

 Žádosti potvrzené pediatrem budeme přijímat následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy/adresu najdete v hlavičce žádosti/
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • poštou na adresu MŠ
  • vhodit přímo do schránky na budově MŠ,
  • osobní předání- výjimečně po domluvě-274 815 506

 K žádosti připojíte:

  • kopii rodného listu dítěte/stačí kopie bez osvědčení/
  • kopii očkovacího průkazu dítěte
  • kopie občanského průkazu zákonného zástupce/obě strany/

 Děti, které jsou povinně předškolní, očkování dokládat nemusí.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem na území Prahy 10 a podle věku.

Registrační číslo Vám bude zasláno na e-mail uvedený v žádosti o předškolní vzdělávání

Nahlédnutí do spisu je možné v ředitelně MŠ Štěchovická 10.5.2022 13.00-15.00 hodin, po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 13.5. (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ.

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ vám bude včas oznámen na webových stránkách podle konkrétní epidemické situace.

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude i potvrzení oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí a byli přijati.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Datum třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude upřesněno dle nastalé epidemické situace (popřípadě posunuto na září 2022).