Zápis na šk. rok 2023/2024

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024 bude probíhat ve dnech 3.–4. 5. 2023.

Elektronický předzápis bude spuštěn od 3.4. do 2.5.2023

Dokumentry ke stažení:

Informace k zápisu

Žádost o přijetí/prosíme vytisknout oboustranně/

Zápisový lístek