Ptáček

Mateřská škola Zborovice

O NAŠÍ ŠKOLCE

Ahóóóój!!!

 

Zdraví vás všichni, kdo bydlí ve školce pod borovicí:

Berušky, Veverky, Ježečci a Ptáčata.

Naše mateřská školka se nachází v zahradě plné stromů, keřů a květin. Máme na ní pískoviště, množství průlezek, zahradních dřevěných hraček a stále přibývají nové. Ve dvou zahradních domečcích máme schováno dostatek hraček pro nás všechny. Celá zahrada je zajímavě členěná a poskytuje nám po celý rok prostor k příjemnému vyžití.

Budova školky byla postavena roku 1961 a čeká ji v rekonstrukce v podobě nového oplášťování.

V přízemí naší školky se nachází ředitelna, šatny tříd a kuchyně. V prvním patře jsou to třídy Berušek a Veverek a ve druhém patře Ježečci a Ptáčata.

V naší školce jsme rozděleny podle věku. Paní učitelky s námi pracují podle Školního vzdělávacího programu s názvem „ Hrajeme si celý rok“ s mottem „ Z hravé školky hravě do školy“. Tento program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.


Kdo jsme.

Název: Mateřská škola ,Praha 10,Štěchovická 4/1981,příspěvková organizace

Sídlo: Mateřská škola Štěchovická 4/1981,100 00 Praha10 - Strašnice

IČO: 70924279

Forma hospodaření: příspěvková organizace zřízená MČ Praha 10

Ředitelka školy:

Mgr. Nedvědová Renata -tel.  274 815 506, 739 902 170, e-mail:msstechovicka@volny.cz

Zástupkyně žeditelky:

Eva Marková - e-mail:zastupkynestechovicka@volny.cz

Vedoucí školní jídelny:

Jitka Chabová - tel.  274 815 506, e-mail:ms.stechovicka.chabova@seznam.cz

Kuchařky:

Dana Tvrdíková

Drahomíra Horáková

O úklid se starají:

Školnice - Kateřina Hlavová

Uklízečky - Andrea Marková

                        


Něco o našem provozu.

Provoz v naší školce začíná v 6.30 v Beruškách a končí v 17.00 v Ptáčatech

Berušky

sudý týden - 6.30 - 16.30

lichý týden - 6.30 - 16.00

 - pak se děti převádí do Ptáčat

Veverky

sudý týden -7.00 - 16.00

lichý týden -7.00 - 16.30

 - pak se děti převádí do Ptáčat

 

Ježečci

sudý týden – PO, ÚT, ČTV. - 7.00 - 16.00/pak se děti převádí do Ptáčat/

lichý týden – PO, ÚT, ČT - 7.00 - 15.30/ pak se děti převádí do Ptáčat nebo se  dělí/

každou středu  - 7.45 - 14.45 / pak se třída převede do  Ptáčat nebo se dělí/

každý pátek - 7.00 - 13.00 /na odpoledne se třídá převede do Ptáčat nebo se dělí/

sudý týden - 6.30 - 16.00

lichý týden - 6.30 - 16.30

 - pak se děti převádí do Ptáčat

Ptáčata

sudý a lichý  týden -7.00 -17.00

 

Počet dětí na třídě nemůže překročit kapacitu třídy, která je 27 dětí.

Změna vyhrazena/ semináře, nemoc, dovolená/. Sledujte cedulky u zvonků.

Pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ.

Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).

Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce(pokud není paní učitelka na dohled, rodič si ji přivolá).

Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.15 a 12.45hodinou.

Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.45 hodin, nejpozději do 16.50 hodin./ V 17.00 se školka zamyká./

Konzultační hodiny pedagogického sboru: dle potřeby a dohody.


Jak to u nás chodí:

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim, který děti potřebují a vyžadují, aby získaly jistotu, důvěru a orientaci. Každá třída má nastavena svá pravidla a časový harmonogram je pouze orientační.

Doporučujeme příchod do 8,00 hodin. Pozdní příchody ochuzují dítě o hry ve skupině nebo motivační, výtvarné a jiné činnosti. 

 •  6,30 -  8,30 - volné hry dětí, individuální péče, spontánní výtvarné a pracovní činnosti
 •  8,30 -  9,15 - společné přivítání, komunitní kruh, cvičení, svačina
 •  9,15 -  9,45 - řízené činnosti - řízené aktivity zaměžené na rozvoj znalostí a dovedností
 •  9,45 - 11,40 - příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11,40-  12,15 - oběd a hygiena po obědě
 • 12,15 - 12,45 - odchod dětí po obědě, ostatní příprava na odpočinek
 • 12,45 - 14,15 - odpolední odpočinek - poslech pohádky, relaxace/ předškoláci do 14,00/
 • 14,15 - 17,00 - vstávání, svačina, spontánní hry, individuální péče

Ve druhém pololetí školního roku u předškoláků probíhá předškolní příprava od 8.00 do 8.30.

Dítě může vyzvednout zákonný zástupce, v případě, že dítě odvádí pověřená osoba (prarodiče, sourozenci, jiní), je nutné mít vyplněnou plnou moc k vyzvedávání (tiskopis k dispozici u p. školnice.)


Naše akce:

Uvedená data akcí jsou dohodnuta. Pokud najdeme zajímavé akce, budou do plánu zahrnuty. Sledujte nástěnky v šatnách tříd, webové stránky v sekci Kalendář.

Zapojili jsme se do akce Celé Česko čte dětem. Každý den čteme dětem pohádky před odpočíváním, někdy i během dne.

 

Také jsme se zapojili do soutěže panem Popelou ve sběru papíru.

Děkujeme všem a v soutěži pokračujeme i letos.Něco navíc:

Bruslařský výcvik - sportovní stadion Icerink - hradí si rodiče-září 2019 až leden 2020- 16. lekcí.


 

A co nám chutná

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal daným výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin).

Odhlašování ze stravy:

 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování, nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Do cen stravného se započítává pouze skutečnost, po kterou dítě v mateřské škole pobývalo.
 • Omlouvat lze mailem- msstechovickaomluvy@seznam.cz, telefonicky- 274 815 506 nebo písemně do sešitu.

Čas stravování (orientační):

8.45– 9.15  dopolední svačina

11.45 – 12.15  oběd, hygiena po obědě

14.30 – 14.45 odpolední svačina

Pitný režim:  čistá voda a čaj – celodenně podle potřeby dítěte

Cena stravného:

Děti 3-6 roků: celodenní: 42,-Kč

                      polodenní: 34,-Kč

Děti 6-7 roků: celodenní: 44,-Kč

                      polodenní: 36,-Kč

Úhrada stravování: záloha na stravné- 900,-Kč

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 1x za pololetí:

Jitka Chabová - vedoucí školní kuchyně

Aktualizace: 30.6.2019


Platby - školné a stravné

Platba úhrady za školné  se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.

Variabilní symboly Vašeho dítěte zůstanou po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejné. Nové děti je dostanou přidělené,rodiče si je vyžádají ihned v září u paní školnice.

 •  školné do 15. dne v měsíci převodem

na č.ú.: 030015 – 0292275339/0800

v.s dítěte – přiděleno nově k 2.9.2019 k vyzvednutí u p. školnice /nové děti/

Výše plateb školného: 950,-Kč / měs.

Kontrola plateb – pokladník:p. Hlavová

 •  stravné do 5.dne v měsíci

na č. ú.: 0292275339/0800

v.s. dítěte – přiděleno nově k 2.9.2019 k vyzvednutí u p. školnice/nové děti/

Výše plateb stravného: 900,-Kč/měs.

Vyúčtování stravného : pololetně

Kontrola plateb: vedoucí školní jídelny J.Chabová

 

Roční platba na akce MŠ /divadla aj./: 1000,-Kč

možnost platit 2x ročně á 500,- Kč

na účet č.050016-0292275339/0800- do poznámky napište jméno dítěte

Aktualizace: 30.6.2019


Organizace školního roku 2019/2020
/týká se ZŠ/

Školní rok 2019/20 začíná v pondělí 2. 9. 2019 a končí v úterý 30. 6. 2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2019 a středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: pondělí 223. 12. 2019 – pátek 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 24. 2. – 1. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. 4. 2020
Letní prázdniny: středa 1. 7. 2020 – pondělí 30. 8. 2020

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020

 Provoz v MŠ Praze 10 o letních prázdninách určuje zřizovatel.