Platby – školné a stravné

Platba úhrady za školné  se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.Trvalý příkaz zadávejte na 10 měsíců.

Variabilní symboly Vašeho dítěte zůstanou po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejné. Nové děti je dostanou přidělené,rodiče si je vyžádají ihned v září u paní školnice.

na č.ú.: 030015 – 0292275339/0800
Výše plateb školného: 880,-Kč / měs.
Kontrola plateb: hospodářka

na č. ú.: 0292275339/0800

Výše plateb stravného: 990,-Kč/měs.

Vyúčtování stravného : pololetně

Kontrola plateb: hospodářka

 

Roční platba na akce MŠ /divadla aj./: 1.pololetí-460,- Kč, 2. pololetí-300,- Kč

na účet č.050016-0292275339/0800– použijte stejný variabilní symbol jako na ostatní platby.

Aktualizace: 1.1.2022