Platba školného

Platba úhrady za školné  se každoročně mění, proto sledujte výši školného před Vaším zadáním trvalého příkazu.Trvalý příkaz zadávejte na 10 měsíců.

Variabilní symboly Vašeho dítěte zůstanou po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejné. Nové děti je dostanou přidělené,rodiče si je vyžádají ihned v září u paní školnice.

Školné neplatí děti v posledním roce docházky do MŠ a děti s odkladem školní docházky.

Úhradu školného plaťte na účet č.: 030015 – 0292275339/0800.

Měsíční platbu ve vyši 990- Kč plaťte do 15. dne v měsíci.

Kontrola plateb: hospodářka

Roční příspěvek na akce MŠ /divadla, zábavné a vzdělávací pořady aj./: 1000,-Kč.Možno platit pololetně-září a leden po 500,-Kč

-na účet č.050016-0292275339/0800– použijte stejný variabilní symbol jako na ostatní platby.

Aktualizace: 1.9.2023