Aktivity navíc

 Sledujte nástěnky v šatnách tříd, webové stránky v sekci Kalendář.

Zapojili jsme se do akce Celé Česko čte dětem. Každý den čteme dětem pohádky před odpočíváním, někdy i během dne.

I na školní rok 2023/2024 jsme se přihlásili do projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

Jedná se o celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí. Aktivity obsahují sportovní a pohybové úkoly doplněné o rozumové činnosti pro rozvoj poznávacích schopností.

Sportovní úkoly jsou rozděleny do 3 kategorií dle věku dětí, čímž je zajištěna adekvátní náročnost v daném věkovém období. Kategorie 1 pro 3 – 4leté. Kategorie 2 pro 4 – 5leté. Kategorie 3 pro 5 – 6leté.

Jednotlivé úkoly jsou rozděleny do 5 oblastí – přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční činnosti. Každou oblast provází jedno zvířátko – kobylka Emilka, opička Hanička, ježeček Mareček, veveruška Věruška a beruška Danuška. Po absolvování daného úkolu se získávají nálepky v konkrétní oblasti, které si každé dítě bude shromažďovat ve svém sešitu – sportovním deníku. Během plnění úkolů je kladen důraz na radost a potěšení z pohybu, učit se překonávat překážky, zdokonalovat se v pohybových dovednostech.

Cílem tohoto mimořádného projektu je zdůraznit pohyb jako každodenní potřebu dětí. Podporovat zájem o aktivní sportování, vedení k týmové spolupráci. Děti si postupně osvojí a zdokonalí pohybové schopnosti – chůzi přes překážky, běh, skoky, házení a chytání míče, atd. Během sportování se seznámí s mnoha cvičebními pomůckami.

Projekt v jednotlivých třídách odstartoval koncem září. S obrovskou radostí sledujeme, jak děti sportování se zvířátky zaujalo. Nadšeně plní úkoly a pečlivě si shromažďují získané nálepky, na které jsou opravdu pyšné.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

– k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.