Stravování

Jídelníček je sestavován tak, aby odpovídal daným výživovým normám i současným trendům.

Rodiče mají možnost vyzvedávat děti po obědě, do ceny pak není započítána cena za odpolední svačinu (nutno nahlásit při příchodu dítěte do 8 hodin).

Odhlašování ze stravy:

 • Při omluvení ve třídě je dítě automaticky odhlášeno ze stravování.
 • V případě výjimečného pozdějšího příchodu nebo dřívějšího odchodu z MŠ, které má vliv na stravování, nahlaste ve třídě a stravu domluvte s paní učitelkou.
 • Omlouvat lze e-mailem: omluvy@msstechovicka.cz
 • nebo písemně do sešitu

Čas stravování (orientační):

 • 8.45– 9.15 dopolední svačina
 • 11.45 – 12.15 oběd, hygiena po obědě
 • 14.30 – 14.45 odpolední svačina
 • Pitný režim: čistá voda a čaj – celodenně podle potřeby dítěte

Cena stravného:

 • Děti 3-6 roků včetně:
  • celý den: 52,-Kč
  • bez odpolední svačiny: 41,-Kč
 • Děti 7 roků:
  • celý den: 55,-Kč
  • bez odpolední svačiny: 43,-Kč
  • děti 7 leté jsou děti s odkladem školní docházky, které v době od 1.9.2023 do 31.8.2024 dosáhnou 7 let.

Úhradu stravného plaťte na účet číslo 0292275339/0800

Měsíční zálohu – 1150,-Kč plaťte do 5.dne v měsíci. Trvalý příkaz zadávejte na 10 měsíců.

Variabilní symboly Vašeho dítěte zůstanou po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejné. Nové děti je dostanou přidělené,rodiče si je vyžádají ihned v září u paní školnice.

Kontrolu plateb stravného eviduje a zúčtovává 2x ročně hospodářka:

1.pololetí-v únoru

2.pololetí- v srpnu

Jitka Chabová – vedoucí školní kuchyně

Aktualizace: 1.9.2023