Zápis

26. 8. 2022

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY II:

Soubor ke stažení zde

31. 5. 2022

Zápis dětí z Ukrajiny

13. 5. 2022

Výsledky zápisu

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí i nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se vydává v úterý 17. 5. 2022 v době od 13.00 do 17.00h v ředitelně MŠ Štěchovická.

Ke stažení zde:

13. 5. 2022

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve středu 15. 6. 2022 v 15.00h ve třídě Berušky.

29. 3. 2022

Zápis do Mateřské školy Štěchovická

Pro školní rok 2022/2023 se koná 3.5. a 4. 5. 2022 od 10.00-18.00/polední přestávka 12.00-13.00/ /zápisem se rozumí odevzdání dokladů/

Výdej žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

 • Elektronický předzápis bude spuštěn od 4.4. do 2.5.2022.
 • Žádost je možné také stáhnout z webových stránek v sekci „Dokumenty“

 Žádosti potvrzené pediatrem budeme přijímat následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy/adresu najdete v hlavičce žádosti/
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou na adresu MŠ
 • vhodit přímo do schránky na budově MŠ,
 • osobní předání- výjimečně po domluvě-274 815 506

 K žádosti připojíte:

 • kopii rodného listu dítěte/stačí kopie bez osvědčení/
 • kopii očkovacího průkazu dítěte
 • kopie občanského průkazu zákonného zástupce/obě strany/

 Děti, které jsou povinně předškolní, očkování dokládat nemusí.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 Do MŠ jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem na území Prahy 10 a podle věku.

Registrační číslo Vám bude zasláno na e-mail uvedený v žádosti o předškolní vzdělávání

Nahlédnutí do spisu je možné v ředitelně MŠ Štěchovická 10.5.2022 13.00-15.00 hodin, po předchozí domluvě s ředitelkou školy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 13.5. (pod registračním číslem) na vstupních dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ.

O přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Způsob vyzvednutí rozhodnutí o přijetí i nepřijetí dítěte do MŠ vám bude včas oznámen na webových stránkách podle konkrétní epidemické situace.

Součástí převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude i potvrzení oznámení („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ, do které duplicitně podali také žádost o přijetí a byli přijati.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči. Tímto krokem již nemusí rodiče znovu navštěvovat MŠ, do které také podali žádost o přijetí.

Datum třídní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí bude upřesněno dle nastalé epidemické situace (popřípadě posunuto na září 2022).

29. 3. 2022

Co by mělo dítě zvládnout při nástupu do MŠ/ve 3letech/.

 • znát své jméno a reagovat na ně
 • svléknout se a obléknout se s dopomocí
 • samostatně se najíst lžící, napít se z hrnečku
 • samostatně zvládnou osobní hygienu-umí použít WC, spláchnout, používat WC papír, umí si umýt a utřít ruce, umí se vysmrkat
 • umět se odloučit od rodičů
 • umět si říct o pomoc, o potřebu
 • reagovat na pokyny dospělého
 • umět drobné úklidové práce- uklidit si hračky