Něco o našem provozu

Provoz v naší školce začíná v 6.30 a končí v 17.00 hod. Počet dětí na třídě nemůže překročit kapacitu třídy, která je 27 dětí. Sledujte cedulky u zvonků.

Pro bezpečnost Vašich dětí zavírejte vždy důsledně dveře a nepouštějte cizí osoby do budovy MŠ.

Rodiče přivádí do mateřské školy děti POUZE ZDRAVÉ, případné podezření na zdravotní potíže sdělí učitelce. V případě zdravotních potíží při pobytu ve škole okamžitě informujeme telefonicky rodiče (proto je nutné, aby škola měla vždy aktuální telefonické spojení na zákonné zástupce či jimi pověřené osoby).

Při příchodu do třídy je dítě osobně předáno učitelce(pokud není paní učitelka na dohled, rodič si ji přivolá).

Děti, které jdou po obědě domů, odcházejí ze třídy mezi 12.15 a 12.45 hod.

Odpoledne je možno děti vyzvedávat od 14.45 hodin, nejpozději do 16.50 hodin.

V 17.00 se školka zamyká.

Konzultační hodiny pedagogického sboru