O naší školce

Kdo jsme?

Ředitelka školy

Zástupkyně ředitelky:

Vedoucí školní jídelny:

Dobroty nám vaří:

O úklid se starají: