V prosinci

„Půjdem spolu do Betléma….“

Čekání na Ježíška jsme si zpříjemnili stavěním Betléma a hraním si s kamarády.