Berušky

V naší třídě se o nás starají p. učitelky:

Eva Marková zástupkyně ředitelky zastupkyne@msstechovicka.cz 605274438
Mgr. Kristýna Bímová učitelka bimova@msstechovicka.cz

Galerie akcí:

Hrajeme pohádku

Tři králové

Cvičíme se Sokolem

Vánoční dílničky

Navštívil nás čertík s Mikulášem

Pečeme perníčky