Ježečci

V naší třídě se o nás starají p. učitelky:

Mgr. Kristýna Bímová bimova@msstechovicka.cz
Bc. Gabriela Csiszárová csiszarova@msstechovicka.cz

Galerie akcí:

O beránkovi a ovečkách-Toulcův dvůr.

Koumáci s Vandou a Standou

Dravci na zahradě

Zdobíme perníčky

Vánoční výstava v Přerově ned Labem

Vánoční příběh