Ptáčata

V naší třídě se o nás starají p. učitelky:

Eva Marková zástupkyně ředitelky zastupkyne@msstechovicka.cz

Galerie akcí:

Výlet na zámek Loučeň

Vodnice Brekule-Toulcův dvůr.

Bubnujeme….

Dravci a sovy u nás.

Jak na bacily-divadlo Koloběžka.

Koumáci s Vandou a Standou