Veverky

V naší třídě se o nás starají p. učitelky:

Eva Marková zástupkyně ředitelky zastupkyne@msstechovicka.cz 605 274 438
Martina Smejkalová učitelka smejkalova@msstechovicka.cz

Galerie akcí:

Velikonoční tvoření

Karneval s kouzelníkem

Zimní vyrábění

Od vlka ke psu……

Cvičení se sokolem