Veverky

V naší třídě se o nás starají p. učitelky:

Eva Marková zástupkyně ředitelky zastupkyne@msstechovicka.cz 605 274 438
Martina Smejkalová učitelka smejkalova@msstechovicka.cz

Galerie akcí:

Stateček s domácími zvířaty

Skákací hrad

Kam teče voda…

Výlet do Zvířátkova u Hořovic

Plnění čarodějných úkolů

Nemocnice pro medvídky

Velikonoční tvoření