Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

Školní rok 2019/2020 zahajujeme v pondělí 2. 9. 2019 
 

Prosíme o omlouvání dětí na meilovou adresu:msstechovickaomluvy@seznam.cz

Pokud dítě omluvíte na meilovou adresu školky, není zaručeno jeho včasné omluvení. Děkujeme.


Vážení rodiče, vzhledem k časté nemocnosti dětí a nezodpovědnosti některých rodičů, kteří nemocné děti do MŠ přivádějí, upozorňujeme na tento výňatek ze školního řádu naší MŠ:

  • rodič předává do MŠ dítě zcela zdravé, pedagogové mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním, sádrou a jinak omezeným pohybem
  • rodiče hlásí výskyt každého infekčního onemocnění v rodině pedagogovi, popřípadě ředitelce školy.
  • po vyléčení infekčního onemocnění, musí rodiče přinést potvrzení od lékaře
  • v mateřské škole není povoleno podávat dětem léky.