Ptáček

Mateřská škola Zborovice

AKTUALITY

Vážení rodiče.

Zapojili jsme se do sběru použitého rostlinného oleje. Popelnice je umístěna vlevo vedle školky. Olej dávejte do uzavíratelné nádoby a následně do popelnice k tomu určené. Za získané peníze koupíme pro Vaše děti pomůcky nebo hračky.

                                                               Děkujeme za spolupráci.


OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že dne 17.10. od 13.00 do 18.00 probíhá zápis do nové MŠ Nad Vodovodem. Elektronický předzápis byl spuštěn.Více informací na www.skolkahribska.cz.


Vánoční provoz.

Z důvodu zajištění vánočního prázdninového provozu zjišťujeme, zda je o něj zájem. Jedná se o tyto dny:23.,27.,30.a 31.12.2019. Pokud máte zájem, oznamte to na e-mailovou adresu školky nebo zástupkyně do konce října.

Místo provozu určuje MČ Praha 10.


Prosíme o omlouvání dětí na meilovou adresu:msstechovickaomluvy@seznam.cz

Pokud dítě omluvíte na meilovou adresu školky, není zaručeno jeho včasné omluvení. Děkujeme.


Vážení rodiče, vzhledem k časté nemocnosti dětí a nezodpovědnosti některých rodičů, kteří nemocné děti do MŠ přivádějí, upozorňujeme na tento výňatek ze školního řádu naší MŠ:

  • rodič předává do MŠ dítě zcela zdravé, pedagogové mohou, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout dítě se silným nachlazením či infekčním onemocněním, sádrou a jinak omezeným pohybem
  • rodiče hlásí výskyt každého infekčního onemocnění v rodině pedagogovi, popřípadě ředitelce školy.
  • po vyléčení infekčního onemocnění, musí rodiče přinést potvrzení od lékaře
  • v mateřské škole není povoleno podávat dětem léky.