Od roku 1961

Mateřská škola Štěchovická

Naše mateřská školka se nachází v zahradě plné stromů, keřů a květin. Máme na ní pískoviště, množství průlezek, zahradních dřevěných hraček a stále přibývají nové. Ve dvou zahradních domečcích máme schováno dostatek hraček pro nás všechny. Celá zahrada je zajímavě členěná a poskytuje nám po celý rok prostor k příjemnému vyžití.

Naše třídy

V přízemí naší školky se nachází ředitelna, šatny tříd a kuchyně. V prvním patře jsou to třídy Berušek a Veverek a ve druhém patře Ježečci a Ptáčata.

Jak to funguje?

V naší školce jsme rozděleni podle věku. Paní učitelky s námi pracují podle     Školního vzdělávacího programu s názvem „ Hrajeme si celý rok“ s mottem       „ Z hravé školky hravě do školy“. Tento program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.